Visar inlägg från juni 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Anställningsbar

Allt oftare används begreppet anställningsbar av politiker, samhällsdebattörer, näringslivsföreträdare, arbetsförmedlingen och coacher med flera. Det som saknas är en ordentlig definition på vad ordet betyder.
Anställningsbar anser jag att man är om man har bakgrundkunskaper så att man lär sig det nya arbetet på en rimlig tid. Vad som är rimlig tid skiljer sig åt mellan olika arbeten. Enklare arbeten kan denna vara ett par dagar medan det kan röra sig om år innan man blir självgående på ett mer avancerat arbete.
 
För att vara anställningsbar krävs det även att man klarar av arbetet både fysiskt och psykiskt.
 
Tyvärr verkar det som att arbetsgivarnas krav på anställningsbarhet även börjar innehålla andra kriterier som leder till permanent utslagning och hänvisning till gratisarbete inom arbetsmarknadspolitiska program för stora grupper. De ändrade sjukförsäkringsreglerna har lett till att många personer med hälsoproblem som egentligen borde vara sjukskrivna eller förtidspensionerade i stället tvingas söka jobb som de i praktiken inte har den minsta chans att få. Den gruppen hamnar i långtidsarbetslöshet.
 
Eftersom att det ingår en stor grupp med hälsoproblem bland gruppen långtidsarbetslösa sorterar många arbetsgivare automatiskt bort alla ansökningar från långtidsarbetslösa även de som är fullt friska.
Arbetsgivare har även börjat kontrollera belastningsregistret även för arbeten där detta inte är ett krav som det är inom ex barnomsorg och skola. Det gör att många som försöker ta sig tillbaka till ett hederligt liv efter att ha begått ett brott i praktiken inte har en möjlighet att få ett jobb trots att de är fullt arbetsföra. Många arbetsgivare har även börjat göra kreditkontroller på folk de eventuellt tänker anställa. Om man halkat efter med sina tv licenser och studielån pga låga inkomster under arbetslöshet så har det inte den minsta betydelse för om man är arbetsför eller ej.
 
Det förekommer även att arbetsgivare via sociala medier snokar i jobbkandidaters privatliv och åsikter. Det är en intigritetskränkning som direkt strider mot de konventioner om mänskliga rättigheter som svenska staten förbundit sig att följa. Staten är skyldig att snarast möjligt införa en lag som gör sådant snokande förbjudet för arbetsgivare. I de enda situationer jag kan tänka mig att åsikter är relevanta för ett jobb är om man söker jobb hos ett politiskt parti.
 
Vi behöver mer debatt om begreppet anställningsbarhet. Vad som ingår och hur vi ska slussa över de människor som inte är anställningsbara till andra ersättningssystem än arbetslöshetsförsäkringarna.
Nedan länkar till andra inlägg om begreppet anställningsbarhet.
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-for-Arbetssokande/6-5-2013-Sa-kollas-din-bakgrund.html
 
http://blaeld.org/2013/06/10/atta-av-tio-i-sysselsattningsfasen-inte-anstallningsbara/

Fasan2

Jag har under några år drivit bloggen Fasan tillsammans med några vänner. Nu verkar det tyvärr ha hänt något med svenskablogg.se. Det har inte gått att logga in och skriva nya blogginlägg på ca en månad. Därför kör jag vidare här. Ni andra som har skrivit inlägg på fasan är välkomna att kontakta mig så får ni inloggningsuppgifter.

Susanna Svensson