Visar inlägg från juli 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Skärpt kontroll av arbetslösa

Från och med 1a september blir det skärpt kontroll på att arbetslösa söker lediga jobb. En gång i månaden ska arbetslösa skicka in en aktivitetsrapport till AF och redogöra för hur många jobb man sökt och eventuella andra aktiviteter. A kassorna beräknas vara tvungna att anställa 150 personer som ska avgöra om de arbetslösa har varit tillräckligt aktiva eller ej. Jag ser det som att dessa nya regler ytterligare kommer att försvåra för framför allt de som kallas för svaga grupper på arbetsmarknaden, läs arbetslösa som saknar kontakter.

Redan i dag är det stora problemet på arbetsmarknaden att allt för många lediga jobb inte annonseras ut utan tillsätts med hjälp av vänskapskorruption. Detta fenomen lär öka med de nya reglerna som riskerar innebära att de arbetslösa i ännu högre omfattning än vad redan är fallet söker arbeten som de antingen är över eller underkvalificerade för bara för att uppnå en acceptabel kvot.

De flesta arbetsgivare är inte intresserade av att anställa någon med bättre meriter än de själva på en okvalificerad tjänst och de vill inte heller anställa personer som saknar önskade utbildningar och/eller erfarenhet. Redan i dag är det stora problemet för en arbetsgivare som ska rekrytera att de får in 100tals och ibland 1000tals ansökningar där majoriteten är från folk med fel kompetens. Det är en mycket stor administrativ kostnad framför allt för mindre företag att läsa igenom och sålla fram de kandidater som passar för att kalla till intervju.

Det hade varit mycket bättre om politikerna ändrat reglerna så att fokus i stället hade varit att få de arbetslösa att bara söka de jobb som de både har rätt kompetens för samt verkligen var intresserade av. En sådan regeländring skulle innebära att fler arbetsgivare annonserar ut lediga tjänster, att ansökningar från folk som bor långt från en arbetsplats inte som i dag automatiskt skulle hamna i papperskorgen pga att A givaren tar för givet att det är en person som söker jobbet för att han måste inte för att han verkligen är intresserad och beredd att flytta för just det jobbet, en sådan regeländring skulle även leda till att folk som söker utanför sitt kompetensområde av intresse lättare skulle få napp när a givaren inte längre behöver ta för givet att denna söker pga tvång.

Fokus måste ligga på att få arbetsgivarna att annonsera ut lediga tjänster och därigenom minska på den mycket omfattande vänskapskorruptionen på den svenska arbetsmarknaden och det gör man inte genom att införa regler som förvärrar det problem som ligger bakom att det i dag är via så kallade kontakter som man hittar ett nytt jobb och inte genom att regelbundet läsa platsbanken eller tidningarnas lediga jobb annonser. 

Susanna Svensson

Personlig integritet för arbetslös i åtgärd

Vilken rätt till personlig integritet har personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder när privata anordnare registrerar uppgifter som kan anses som känsliga? När olika myndigheter och forskare registrerar känsliga personuppgifter finns det regler om sekretess så att uppgifter inte ska kunna spåras till en enskild person.
 
Det som fått mig att reagera över det här är en undersökning som publiceras på organisationen Blåelds hemsida. Blåeld är verksamma på flera orter i landet med att anordna fas3 verksamhet med det underliggande syftet att starta sociala företag där fas3aren så småningom ska kunna få anställning. http://blaeld.org/leder-det-till-jobb-da/
 
Finns det garantier för att blåelds uppgifter inte går att spåra till en enskild person? Om en arbetsgivare kontaktar blåeld och frågar om vilken kategori en arbetssökande hör till hur blir svaret då? Kan referensgivaren svara på om den arbetssökande hör till de 1,9% som Blåeld klassar som anställningsbara eller om vederbörande hör till de 42,7% som blåeld bedömer varken orkar eller klarar ett arbete.
 
Jag har även lite undringar över vilken kompetens de som gjort denna undersökning har. För att kunna göra en sådan här klassning av människor utan att risken för felbedömningar blir allt för stor så krävs det att den som gjort undersökningen har en gedigen utbildning inom beteendevetenskap och medicin samt utbildning i utredningsmetodik.
 
Jag har lyft frågan om det är tillåtet för privata anordnare att göra den här typen av kartläggningar och registreringar av deltagarnas personliga förhållanden på AFs Facebooks sida och fått besked om att min frågeställning lämnats vidare till huvudkontoret.
 
Susanna Svensson