Visar inlägg från oktober 2013

Tillbaka till bloggens startsida

del3

Vi har även ett stort problem med att olika arbetsmarkandspolitiska åtgärder som ex praktikplatser och fas3 tränger undan riktiga jobb. Det finns otaliga exempel på att ex caféer och cateringfirmor startas av sociala företag som har en övervägande del av personalen i form av fas3 personer. Den arbetskraften är inte bara gratis utan företaget får dessutom ett bidrag på 5000 per person. Under de år jag har engagerat mig för arbetslösa situation har jag stött på massor med vittnesmål om företag som plockar in och ut den ena praktikanten efter den andra. Vissa restauranger har ex inga anställda som köksbiträden för enklare sysslor som att diska, städa, skala potatis och ansa grönsaker utan den delen av personalstyrkan består av praktikanter som arbetar gratis.

 

Många arbetslösa är högutbildade, men ändå felutbildade eftersom att utbildning mer och mer har förvandlats till en färskvara. På det området måste det in nya friska och kreativa idéer. Framför allt akademiker och arbetslösa med gamla KY utbildingar måste erbjudas uppdateringskurser inom sina områden. Arbetslösa måste även ges möjlighet att läsa kurser på Komvux eller högskola på deltid om de förbinder sig att hoppa av studierna om de får ett jobb. De arbetsmarkands utbildingar som ges måste upphandlas utifrån kvalitets krav i stället för billigast vinner principen. Dessutom är det väldigt viktigt att arbetsmarknadsutbildningar bara ges inom områden där det finns en rejäl chans att få ett arbete. Nu anordnas många arbetsmarknadsutbildningar inom områden där det redan är ett rejält överskott med utbildad arbetskraft. En annan variant av utbildning som både arbetslösa och arbetsgivare efterfrågar är kortare kurser i de affärsdatasystem som finns på markanden ex mowex, SAP och liknande.

 

Mina förslag skulle underlätta för arbetslösa att hitta jobb där de verkligen blir en resurs och för arbetsgivarna att hitta den som bäst passar för en ledig tjänst. Men tyvärr kommer de inte att lösa det verkliga problemet på arbetsmarknaden. Att vi har nästan en halv miljon arbetslösa men bara runt 50 000 lediga jobb varav majoriteten är säljjobb med provisionslön som man inte kan försörja sig på.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

del2

Reglerna för deltidsstämpling har också ändrats. Det är kortare tid du kan deltidsstämpla i dag och arbetsgivarintygen som regelbundet ska lämnas in när man deltidsstämplar har även de blivit mer omfattande och tar mycket administrativa resurser i anspråk för arbetsgivarna. De flesta avtal med facken tillåter inte alls att bemanningsföretagen tar in arbetslösa på timanställningar. För att arbeta på timanställning på ett bemanningsföretag så krävs det att du är student eller har ett annat deltidsjobb. Samtidigt så går de flesta timanställningar och kortare vikariat i dag via bemanningsföretagen. De avtalen är nog några av de främsta orsakerna till att gruppen långtidsarbetslösa har växt så det knakar de senaste åren. Tidigare har man som arbetslös kunnat söka deltidsjobb och timanställningar för att få in en fot någonstans eller för att slippa gå arbetslös på heltid medan man söker ett nytt heltidsjobb. Den möjligheten har nu mer eller mindre försvunnit. För mig är det obegripligt att fackförbunden har slagit undan fötterna för sina arbetslösa medlemmar på det här viset.

 

Ett annat mycket stort problem på svensk arbetsmarknad är den omfattande åldersdiskrimineringen. Den största gruppen av de som är långtidsarbetslösa är äldre och i vissa branscher börjar du i dag att räknas som för gammal redan i 30 årsåldern. Utav de nästan 35 000 personer som är fast i fas3 och alltså har gått arbetslösa under flera år är det bara lite drygt 2000 som är under 29. Den största gruppen är de som är mellan 50-65. Manpower gjorde för några år sedan en undersökning bland arbetsgivare om deras attityd när det gäller att anställa äldre arbetskraft och de svenska arbetsgivarna var minst benägna att göra det. Ett steg på rätt väg när det gäller åldersdiskriminering kan vara att förbjuda de arbetsgivare som rekryterar via dataformulär på sina webplatser att registrera person - nummer. Handläggare på AF som godkänner platsannonser bör inte heller godkänna platsannonser där en viss ålder på de arbetssökande efterfrågas.

 

Allians regeringen har dessutom med hjälp av miljöpartiet ändrat ändrat reglerna för arbetskraftsinvandring så att det i dag är mycket lättare att rekrytera arbetskraft utanför Europa. Effekterna av det har blivit att många arbetskraftsinvandrare lever under slavlika förhållanden där de köper sig ett arbete och därmed ett uppehållstillstånd, ibland för sexsiffriga belopp. För nått år sedan rapporterades det i medierna om att ungdomar inte ville ta skogsplanteringsjobb. Beläggen för att det verkligen var så var mycket svaga. När jag i samma veva som dessa reportage var på tv undersökte saken så fanns det bara 11 lediga sådana jobb i hela landet. Det mesta tydde alltså på att det i stället var arbetsgivarna som inte annonserat ut de lediga tjänsterna. Någon dag efter reportaget så ringde en kvinna till ring p1 och berättade att hon var skogsägare och att hon inte hade det minsta problem att få tag på ungdomar till skogsplantering, men hon sa också att arbetskraftsinvandrarna hade pressat ner ackorden per satt plant till hälften. Reglerna för arbetskraftsinvandring måste tillbaka till de som var tidigare att bara de arbetsgivare som kan bevisa att de inte får tag på rätt kompetens inom eu området får tillåtelse att plocka in folk från övriga välden.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Reflektioner angående en avhandling 1

För någon vecka sedan så spikades en ny avhandling. Erkännandets Janusansikte – Det sociala kapitalets i arbetslivskarriärer av Caroline Tovat. Slutsatserna i avhandlingen är att sedan 90 talskrisen har allt fler företag slutat att annonsera ut lediga tjänster pga. att de inte vill bli överhösta med ansökningar. Det har lett till att vi numera har kommit tillbaka till den situation som var på 18 00 talet att det viktiga när du söker jobb är inte vad du kan, utan vilka du känner och vilken familj och socialgrupp du tillhör. Jag har tyvärr inte läst avhandlingen utan bara läst i media om den. Den erfarenhet jag har som arbetslös sedan snart 5 år tillbaka och som innan arbetslösheten under ytterligare många år sett mig om efter ett annat arbete, där min utbildning bättre hade kommit till nytta, kan jag bara instämma i att dessa slutsatser stämmer. Det är oerhört trögt på arbetsmarknaden och har varit det under mycket lång tid. Nedan ska jag lista några förslag som kommer att underlätta för arbetslösa att hitta ett nytt arbete eller byta från ett arbete där de inte tycker att deras kompetens kommer till sin rätt och söka sig vidare i karriären. Enligt min mening har det här spårat ur så mycket så att personer med arbetarbakgrund bör avrådas skaffa sig akademiska utbildingar om de inte har kontakter inom det området. Annars är risken mycket stor att de hamnar i permanent arbetslöshet där de inte har de kontakter som krävs för att få ett akademikerjobb och där de räknas som överkvalificerade när det söker jobb inom sitt ”arbetarnätverk”.

För några år sedan avskaffades lagen om att alla lediga tjänster skulle annonseras ut. Det är bara att konstatera att det var ett stort misstag. En orsak till att lagen avskaffades var att många arbetsgivare bröt mot lagen och i stället rekryterade inom bekantskapskretsen. I stället borde lagen ha skärpts med höga viten mot företag som rekryterar via nepotism i stället för att rekrytera pga kompetens. För att det ska vara möjligt utan att företag tvingas hantera 100-tals och ibland 1000-tals ansökningar från personer som antingen är över eller underkvalificerade för tjänsten måste givetvis en sådan lagskärpning kombineras med ändrade regler för arbetslöshetsersättningar och socialbidrag. Vi måste helt enkelt ha regler som utgår från kvalitetssökande i stället för kvantitets sökande. Tyvärr har det i dagarna kommit nya regler med obligatiriska aktivitetsrapporter som ytterligare kommer att försvåra för arbetslösa att hitta de lediga jobben. Handläggare på AF och soc ska helt enkelt förbjudas att uppmana sina klienter att söka jobb som de har fel kompetens för. Nu matas vi arbetslösa hela tiden i stället med informationen om att bara en bråkdel av jobben annonseras ut och att i dag får man jobb via spontanansökningar och kontakter. Resultatet är arbetslösa som springer runt med buntar med CVn och mailar företag medan de letar jobb som efter en nål i en höstack. Det är ingen bra metod varken för arbetsgivare eller arbetslösa.

 

Det blir som med telefonsförsäljning det är inte den bästa produkten som blir såld utan den produkt som får den mest övertalningsbenägna försäljaren. De arbetslösa som är bäst på att snacka och marknadsföra sig själv har en liten chans att få napp vi andra som inte är så talföra eller som jag, känner en oerhörd motvilja mot att kränga mig själv på samma sätt som en telefonförsäljare försöker kränga en prenumeration på strumpor, får inga jobb  trots att vår kompetens är många gånger bättre än charlatanernas. Inlägget fortsätter i del 2