Visar inlägg från april 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Varför praktik många gånger stjälper mer än det hjälper

Enligt AFs statistik är det ca 4000 personer som har praktikplatser för närvarande, men många som i AFs statistik är placerade i andra program hos så kallade externa aktörer är i själva verket också ute i praktik som ordnats av den anordnaren. En satsning på praktikplatser för ungdomar under 30 i min hemstad påstår att de har mycket bra resultat att hela 50% av de som fått praktikplatser via projektet sedan har fått jobb. Det har dock inte framgått om det är heltidsjobb utan bidrag till arbetsgivaren eller mutjobb. Det har inte heller framgått om det bara är timanställningar vid behov.


Enligt min mening finns det framför allt två stora faror med dessa praktikplatser. Den första är uppenbar att det tränger undan riktiga jobb och gör arbetsgivarna beroende av att ha viss del av personalstyrkan gratis dvs en form av bidragsberoende som är betydligt värre för samhället än om en och annan arbetslös ger upp och slutar att söka jobb men ändå kvitterar ut a kassa.

Den andra faran som är direkt skadlig för en arbetssökande som hankar runt på praktikplats efter praktikplats är att det råder en allmän föreställning om att om man bara gör bra ifrån sig på praktiken så får man jobb. Nu är det inte så. Långt ifrån alla praktikplatser leder till jobb. Det tidigare nämnda projektet jag nämnde hade som målsättning från början att 25% av praktikanterna skulle få jobb. För några veckor sedan läste jag en artikel i tidningen om att projektet hade gått över förväntan ca 50% hade fått jobb.


Det är fortfarande 50% av de som har haft praktik i detta projekt som bara har blivit utnyttjade och som nu kommer att råka ut för undrande frågor från vänner och bekanta vad hände varför ville de inte ha dig kvar? Har du misskött dig?

Uppfattningen är att praktik leder till jobb. I verkligheten är det inte så utan i stället ligger åtgärden praktik som väg till jobb mellan 20-50% som får jobb och de som hör till de som inte får jobb kommer att få det ännu svårare och bli ännu mer stigmatiserad på arbetsmarknaden. Slopa praktikplatser den åtgärden är i förläningen tom värre än fas3 om det inte regleras enormt noga vilka företag som får ta emot praktikanter så det inte missbrukas. 

Helst skulle jag vilja se ett totalt praktikförbud annat än i samband med yrkesinriktade utbildningsdagar eller när det gäller tidigare sjukskrivna som behöver prova på för att se om de orkar med innan de satsar på en omskolning.

Fusk och missbruk

Det rapporterades här om dagen i media att det äntligen ska börja och undersökas hur vanligt det är att arbetsgivare och anordnare missbrukar de bidrag de får från arbetsförmedlingen. Det är verkligen inte en dag för tidigt. Redan när praktikträsket och alla generösa anställnings och anordnarstöd började att införas för många år sedan även om åtgärderna har växlat i namn över tiden borde en sådan utredning ha gjorts.
 
Som skattebetalare vill jag veta om det förekommer att en arbetsgivare tar in en praktikant i stället för att anställa, jag vill veta hur vanligt det är att arbetsgivare sätter i system att anställa med anställningsstöd på visstidsanställningar för att sedan byta ut sina anställda mot andra när tiden med anställningsstöd gått ut, jag vill veta vilka resultat olika coacher och anordnare har dvs hur många deltagare som de lyckas på ut i riktiga jobb dvs inte praktikplatser. Vid ett resultat på under 80% så är inte jag som skattebetalare intresserad av att bidra med mer medel eftersom att det inte ger valuta för pengarna. Speciellt inte eftersom att dessa åtgärder inte skapar några nya jobb utan i bästa fall bara leder till att person A får jobbet i stället för person B.
 
Det måste helt enkelt bli bättre kontroll och styrning på hur de pengar som satsas på arbetsmarknadspolitiska åtgärder används och framför allt vad de har för resultat. Visas det för låga resultat är det helt enkelt bättre att låta arbetslösa vara arbetslösa och söka jobb på egen hand.
 
Jag har dock några förslag som kommer att räta till de värsta avarterna. Praktikplatser som åtgärd för arbetslösa som har tidigare arbetslivserfarenhet tas bort helt utom för tidigare långtidssjukskrivna som behöver prova på om de klarar av ett arbete trots sina krämpor eller som del av utbildningar. Anställningsstöd som nystartsjobb och sas ska endast vara tillåtet för provanställningar som är ämnade att övergå i tillsvidare anställningar och inte som i dag även för visstidsanställningar och vikariat.
 
Det är faktiskt värre när arbetsgivare blir beroende av anställningsstöd för att kunna dumpa priser vid upphandlingar än om en som är arbetslös blir passiv och så kallat bidragsberoende, åtminstone så länge vi har en arbetslöshet över 4%. Att arbetslösa blir bidragsberoende och slutar söka jobb blir ett problem först den dag arbetsgivarna får 0 ansökningar på ett utannonserat jobb trots att det finns arbetslösa med rätt utbildning och erfarenhet.