Visar inlägg från juni 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Myrorna försvarar sitt utnyttjande på Brännpunkt.

Den 25 Juni skriver företrädare för företaget Myrorna en debattartikel där det tydligt framgår att de är rädda för att mista sin möjlighet att utnyttja arbetslösa som gratis arbetskraft som de dessutom får betalt för vid ett eventuellt regeringsskifte i höst. Myrorna skryter om hur bra de är på att ge människor i behov av arbetsträning en chans. Nja jag vet inte det direkt en utvärdering som gjordes av arbetsförmedlingen på hur många av de som varit ute på praktik som sedan fått jobb visade att ingen av de som praktiserat på Myrorna fått jobb.
Debattörerna visar en häpnadsväckande brist på självinsikt och på sin stora okunskap när de sedan listar sina 3 nycklar för att få folk i arbete. Där blandar de åtgärderna nystartsjobb, +jobb och fas3, men av deras resonemang framgår det att de egentligen menar rehabilitering av människor som inte platsar på den ordinarie arbetsmarknaden pga hälsoproblem som ska lotsas in på någon av de varianter av lönebidrag som finns för människor med funktionshinder. Nystartsjobb är förövrigt som vilken anställning som helst med den enda skillnaden att arbetsgivaren får bidrag till arbetsgivaravgiften som morot om de anställer en långtidsarbetslös i stället för en nyarbetslös. +Jobben finns inte längre men i dag finns i stället något som kallas för SAS och som i stort sett har samma regelverk. Även SAS riktar sig till långtidsarbetslösa och har inga krav på funktionshinder eller rehabiliteringsbehov hos den anställde.
Fas3 är något helt annat där klumpas människor med vitt skilda bakgrund ihop i en salig röra och tros komma närmare arbetsmarkanden genom att pyssla. Där hittar du välutbildade människor, 70% har gymnasiekompetens eller högre utbildning. Det är en minoritet ca 40% som har ett funktionshinder. Att funktionshindrade hamnar i fas3 i stället för att få lönebidragsanställningar beror snarare på att friska långtidsarbetslösa konkurrerar ut dessa via nystartsjobb, SAS anställningar och praktikplatser.

Majoriteten av de i fas3 är personer som blivit arbetslösa och passerat 45 årsstrecket och därför har mycket svårt att få jobb trots utbildning och erfarenhet på den svenska åldersfixerade arbetsmarknaden. Att en person passerat 45 års strecket kan man inte rehabilitera bort genom att sortera lump på Myrorna utan att dessa slås ut från arbetsmarkanden är ett politiskt problem som måste lösas med skärpt diskrimineringslagstiftning.
Ni gnäller över att ni får ha era slavar för kort tid enligt min mening bör inga oavlönade praktikåtgärder oavsett om det kallas praktik eller fas3 få pågå mer än max 3 månader. Om nu Myrorna ska ta sitt sociala ansvar är det dags att ni börjar anställa människor med funktionshinder på lönebidragsanställningar inse att perioden när ni fick fullt friska personer att utnyttja helt gratis och dessutom ett bidrag för är förbi. I höst när regeringsskiftet är ett faktum och fas3 avskaffas finns det förhoppningsvis återigen en möjlighet för seriösa småföretag inom auktions, antik/kuriosa branschen att återigen kunna konkurrera på nästan lika villkor. Myrorna får ju sina varor gratis seriösa aktörer i branschen måste köpa in ex dödsbon.
Ni är körda helt enkelt för min del kommer det att ta mycket lång tid innan jag kommer att uppfatta Myrorna och liknande aktörer som seriösa igen och detta pga det geschäft som fas3 har inneburit.
 
Länk till svd artikeln. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/manga-aktorer-nyckel-till-jobb_3686308.svd

Varför jag numera är positiv till aktivitetsrapporterna

Nu har systemet med aktivitetsrapporter funnits ett tag även för oss som ingår i fas3. när de infördes var många kritiska och många är fortfarande starkt kritiska, men jag har faktiskt ändrat inställning och är övertygad om att aktivitetsrapporterna på sikt är det som banar vägen för att rensa bort, för de flesta arbetslösa, helt meningslösa, kostsamma åtgärder som ex coachning och fas3.
 
Att antalet långtidsarbetslösa som inte lyckas få nytt jobb innan a kasse dagarna tar slut ökar beror framför allt pga att antalet lediga tjänster är färre än antalet arbetssökande. Andra orsaker är att arbetslösa har bristfälliga eller omoderna utbildningar i bagaget. Övriga orsaker är den i Sverige mycket omfattande åldersdiskrimineringen samt att personer som egentligen borde vara förtidspensionerade pga hälsoskäl i dag i stället tvingats in i arbetslöshetskön.
 
Dessa brister i arbetsmarknadspolitiken löser man inte med fas3 pyssel eller coachning det går helt enkelt inte att snacka bort dessa problem. Fas3 pyssel och praktikplatser riskerar i stället att förvärra situationen pga bortträngningseffekten dvs att riktiga jobb förvandlas till bidragsjobb.
 
Aktivitetsrapporteringen gör helt enkelt coachning och fas3 platser helt onödiga. Dessa har framför allt införts för att fånga upp de personer som gett upp och mer eller mindre slutat att söka jobb och numera finns alltså ett billigt effektivt medel att fånga upp de personer som behöver ett mer omfattande stöd och lämna resten i fred att på egen hand försöka hitta ett nytt arbete.
 
Jag har roat mig med att läsa igenom en av arbetsförmedlingens rapporter där bla en analys av fas3 ingår. AF har i sammanfattningen och inför media framhållit att en stor del av deltagarna är nöjda med sina platser. Det är egentligen inte det minsta relevant. Det som är relevant för oss skattebetalare att få reda på är i stället att endast 27% anser att pysslandet ökat deras chans att få jobb. 16% anser att det minskar deras chans till jobb och hela 57% anser att åtgärden inte påverkar chansen till att få jobb alls. (hösten 2013 sid 70 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c32af54143d88b8ff22e55/1401114612672/Insatser_f%C3%B6r_att_bryta_l%C3%A5ngvarig_arbetsl%C3%B6shet.pdf)
 
Om de som klarar av att söka jobb på egenhand utan att ge upp slipper dessa åtgärder kan dessa anordnare i stället få tid över att lägga tid på de som verkligen behöver stöd i sitt arbetssökande och på de som mår dåligt av att gå hemma och sakna sociala kontakter. Det kommer även att frigöras ekonomiska medel så att de som behöver mer stöd kan få detta men kostsammare åtgärder av bättre kvalitet.