Vi börjar att få ett allt större problem med långtidsarbetslöshet på svensk arbetsmarknad samtidigt som det blir svårare och svårare att hitta de fåtal lediga jobb som finns för de som söker jobb så är det många arbetsgivare som har svårt att hitta kompetent personal. Orsakerna är många men jag ska här lista några.
Ett stort problem är bemanningsföretagen. Ofta annonseras samma lediga jobb ut hos flera olika bemanningsföretag sedan är det bara ett som får tillsätta den utlysta tjänsten, troligtvis det bemanningsföretag som får en arbetssökande att ställa upp på de sämsta villkoren. Gäller framför allt tjänstemannajobb där det är fri lönesättning när det gäller LO jobb ser avtalen annorlunda ut. Många annonser från bemanningsföretagen är oerhört kryptiskt formulerade där det sällan klart framgår vad det är för erfarenhet och kompetens som krävs för att passa för tjänsten. Jag gissar att detta beror på att de arbetssökande inte ska lista ut vilket företag det rör sig om och i stället maila sitt CV direkt till arbetsgivaren. Nackdelen med dessa kryptiska annonser är att många som inte passar för jobbet söker och att en del som passar inte förstår att detta är ett jobb som de är klippta och skurna för.
 
Bemanningsföretagen har även avtal med facken om att inte anställa arbetslösa på timanställningar. Det avtalet är enligt min mening en av de främsta orsakerna till att vi i dag har mängder med högt kvalificerade människor fast i pysselsättning i fas3. Tidigare har det varit vägen in i många företag att hoppa in tillfälligt vid behov och när det blivit något fast ledigt har man haft första tjing på denna anställning eftersom att man redan lärt sig rutinerna. I dag går de flesta sådana tillfälliga inhopp via bemanningsföretag jobb som vi som är arbetslösa inte ens får söka. Dessa jobb är i dag reserverade för sådana som är studenter eller redan har en halvtidstjänst. Lägg sedan till problemet med 75 dagars regeln som innebär att de fåtal som lyckas få en timanställning direkt av en arbetsgivare som inte går via bemanning får stämpla max i 75 dagar.
 
Om vi nu ska ha kvar bemanningsföretagen så måste de här reglerna ändras. Helst skulle jag vilja ha bort bemanningsföretagen helt, men ett förbud mot sådana strider tyvärr mot EU rätten så att så länge vi är medlemmar i EU så måste vi acceptera dessa onödiga grossister på arbetskraft.
 
Jag uppmanar politiker och fackpampar i detta land att omedelbart ta tag i de här problemen genom att även arbetslösa tillåts jobba på timmar i bemanningsföretag och att bemanningsföretagen tillåts annonsera efter arbetskraft först när de har ett kontrakt klart.