Jag har inte bloggat nått sedan valet för att jag har velat avvakta i fall att budgeten ska gå igenom eller ej. Nu har det dock kommit ut så pass mycket av vad den nya mycket svaga minoritetsregeringen vill ändra på när det gäller fas3 att det finns nått att skriva om. Fas3 ska avvecklas men de kontrakt som redan finns ska löpa ut och sedan ska anordnarstöden sänkas från nästan 5000 till dryga 2000. Att redan ingångna avtal blir kvar tills de löper ut var väntat enligt ”pakta sunt servanda” principen, men tyvärr verkar det som att personer även i fortsättningen kommer att förnedras i gratisarbete eftersom att planen för att avveckla och ersätta med extratjänster med avtalsenlig lön drar ut på tiden. Som vanligt är det ungdomar som kommer att prioriteras trots att de har mycket lättare än äldre arbetslösa att få jobb. Ungdomar går arbetslösa i genomsnitt 200 dagar medan personer över 45 gör det i 400 dagar.
 
Att fas3 blir kvar med sänkt ersättning till anordnarna kommer att innebära att bara de för balansen och konkurrensen på arbetsmarkanden mest skadliga fas3 verksamheterna blir kvar dvs de som riskerar att tränga undan riktiga jobb. De anordnare som tar åt sig uppdrag gratis från föreningar där deltagarna ex hjälper olika ideella organisationer och föreningar med administration och digitalisering av dokument lär försvinna och bara verksamheter som drar in pengar externt på det arbete som fas3arna gör lär bli kvar. Myrorna, Bra Begagnat, Erikshjälpen och liknande parasiter kommer att kunna fortsätta att konkurrera ut andra aktörer inom andrahands branschen. Aktörer som betalar riktig lön till sina anställda.
Vi kommer troligtvis även se en fortsättning av fas3 placerade inom de så kallade sociala företagen som bedriver verksamhet inom städ, café, catering, ekologisk odling av grönsaker och liknande verksamheter. Dvs verksamheter där det finns vanliga företag med vanliga anställda som riskerar att bli arbetslösa pga osund konkurrens från sociala företag som får gratis personal.
Nej det som hittills läckt ut om vad regeringen vill är en stor besvikelse och jag går faktiskt så långt att jag ångrar att jag röstade på ett av de rödgröna partierna i riksdagsvalet jag borde ha röstat på samma som jag röstade på i kommun och landsting.