Visar inlägg från november 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Skulder då är det kört

På min gamla blogg tog jag en gång upp problemet med att arbetslösa som kommer efter med ekonomin pga den låga ersättningen ofta har svårt att få jobb pga betalningsanmärkningar. För några veckor sedan uppmärksammade media att en tjänsteman som miljöpartiet ville anställa blev stoppad av SÄPO pga betalningsanmärkningar. Av media fick man veta att det framför allt rörde sig om studielån som mannen halkat efter med. Vi är många bland de som varit arbetslösa eller hankat runt på lågavlönade ströjobb under de senare åren som är i samma sits. Man undrar verkligen varför SÄPO stoppade mannen tror de att CSN tänker sälja skulderna till ett kriminellt MC gäng som sedan med lock om avskrivning försöker pumpa mannen på sekretessbelagd information? I och för sig är det inte helt otroligt för just CSN är den fordringsägare som det är svårast att få en just uppgörelse med, om man får bättre ekonomi och klarar av att åtminstone betala av en del.
 
Nu kommer dock signaler om att detta totala bortsorterande av ekonomiskt ruinerade människor har gått ännu längre. Har en bekant som är på väg in i fas3. Han var aktuell för en plats på gatuenheten i en mellansvensk kommun. Inte som chef med ekonomiskt ansvar utan som fas3 deltagare där kommunen får betalt för att han ska jobba gratis. Han har dock fått besked om att gatuenheten inte tar in personer med betalningsanmärkningar ens som praktikanter.
 
Det är verkligen dags för landets politiker att så snart som möjligt införa en lag som förbjuder arbetsgivare att ta kreditkontroller på folk som ska anställas. Se sedan till att flytta ansvaret för att administrera löneutmätningen från arbetsgivarna till bankerna.
 
Länk till mitt tidigare blogginlägg. http://fasan.svenskablogg.se/2012/09/29/lyxfallan-nej-a-kassan-har-inte-hojts-pa-10-ar-fallan/

FAS3 EN DIMRIDÅ?

Det verkar nu som att avvecklande av fas3 kommer att dra ut på tiden. Under alliansens tid vid makten har kritiken mot arbetsmarknadspolitiken framför allt hamnat på den tredje fasen eller sysselsättningsfasen som den också kallas. Där anordnare får betalt för att ta emot folk som ska utföra arbete som ska höja kvalitén men inte får ersätta ordinarie arbete. De rödgröna har lovat att stoppa och i valrörelsen fick man intrycket att det skulle ske så snart som möjligt, men nu verkar det som att åtgärden kommer att snigelavvecklas successivt under mandatperioden.
 
Är det så att de rödgröna behöver ha kvar fas3 i någon form för att inte granskningen av övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska bli för intensiv?
 
Fas3 har åtminstone en fördel på papperet, även om det bryts mot detta framför allt bland de så kallade sociala företagen, fas3 pysslandet får inte tränga undan riktiga arbeten.
 
I de första två faserna förekommer praktik dvs gratisarbete. Det saknas för det mesta helt kontroll på ifall att detta missbrukas av arbetsgivarna. När det gäller dessa praktikplatser görs inga bedömningar om i fall att de tränger undan riktiga jobb, det görs inga kontroller på om praktikanterna utför ordinarie arbete. Hundratals arbetslösa kan däremot vittna om hur de under praktik i praktiken har arbetat hårdare än ordinarie personal men sedan bytts ut mot en ny praktikant när praktiktiden är slut.
 
Vi har sedan ett annat fenomen, lagen om offentlig upphandling. Hur har denna påverkat kvalitén på de utbildningar som arbetsförmedlingen köper in. Om en arbetsgivare ska anställa någon som gått en arbetsmarknadsutbildning krävs det att arbetsgivaren kan lite på att den som gått en kurs verkligen har den kunskap som utlovats. Kan arbetsgivare i dag vara säkra på det när det för varje upphandling blir en prispress som riskerar att gå ut över kvalitén på utbildningen?
 
Jag börjar mer och mer luta åt att det inte är fas3 som är det stora problemet utan i stället de andra åtgärderna i tidigare faser som inte fungerar.
 
För att få en fungerande arbetsmarknadspolitik krävs nolltollerans när det gäller åtgärder som riskerar att tränga undan riktiga jobb då framför allt praktikplatser där det inte kontrolleras om i fall att praktikanter utnyttjas som en del av personalen. Dessutom att kvalitet smäller högre än lågt pris när det upphandlas kurser åt arbetslösa.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nollränta

Riksbankens ränta ligger numera på noll. Det innebär att de vanliga knepen för att få fart på konjunkturen är uttömda. Inflationen är för låg och det skapar problem. Inom vissa områden sjunker tom priserna vilket faktiskt är värre än inflation.
 
Jag ser en orsak till att vi har det ekonomiska läget i dag som inte tillräckligt kommer fram i debatten. Gratisarbete skapar överflöd på varor och tjänster som ingen efterfrågar.
 
Vi har praktikanter, fas3are och socialbidragstagare som i dag jobbar för att få sina ersättningar. Vi har också 1000-tals personer som arbetar på osäkra anställningar vid behov eller med mycket låga provisionslöner via callcenters.
 
Det senaste påfundet är en kommun som vill hänvisa socialbidragstagare att odla kolonilotter för att få sitt socialbidrag. Vad som ska hända med grönsakerna som odlas framgår inte, men oavsett om socialbidragstagarna får rätt att käka upp dom själva eller om grönsakerna kommer att serveras i kommunens verksamhet ex dagis och skolor så innebär det att socialbidragstagarnas kolonilotts odlande kommer att minska efterfrågan på grönsaker på den öppna marknaden.
 
Mängder med arbetslösa jobbar på olika secondhandbutiker. I stället för att avlaggda prylar ligger i förråd eller hamnar på tippen så ökar de i stället varuutbudet på marknaden. Eftersom att det framför allt är arbetslösa som hanterar secondhandbranschen gratis för att få ut sina försäkringsersättningar så skapar inte denna hantering någon tillväxt utan snarare tvärs om.
 
Utbudet med andrahandsvaror minskar efterfrågan på nyproducerade varor och riskerar den vägen att göra folk arbetslösa. De som förmedlar andrahandsvarorna får inte lön utan låga ersättningar som innebär att deras konsumtionsutrymme är starkt begränsat.
 
Enda sättet att stoppa det här är att stoppa lönedumpningen med hjälp av praktik i olika former och se till att de som arbetar får ordentliga löner och trygga anställningar så att konsumtionen tar fart.

0 kommentarer | Skriv en kommentar