I dag har alltså extravalet ställts in. Sex partier har ingått en uppgörelse som i praktiken innebär att det kommer att räcka med drygt 33,3 % av rösterna bakom sig för att regera landet. Vad kommer att hända i valet 2018? Jag ser två troliga scenarion. Den ena går ut på att sittande regering klarar av att få ner arbetslösheten till rimliga nivåer, få balans på bostadsmarknaden och då framför allt efterfrågan på hyresbostäder, fixa integrationen så att det blir slut på kriminalitet och skjutningar i uppgörelser bland kriminella ungdomsgäng i förorterna. Detta trots att vi även fortsättningsvis leder Europaligan med beviljade uppehållstillstånd per capita, att eu migranterna som kommer hit kan få jobb och bostad utan att behöva sitta i gathörnen och tigga och bo i kojjor i skogsdungar i städernas utkanter. Allt detta måste givetvis ske utan att rucka upp vår kollektivavtalsmodell och LAS.
 
Om det i stället inte går att få ner arbetslösheten, asylsystemet brakar samman totalt, svartbyggda kåkstäder i utkanten på våra större orter permanentas, de lägsta lönerna sjunker ännu mer pga att arbetslösa svenskar, gammelinvandrare och nyinvandrare blir allt mer desperata och blir beredda att arbeta för allt lägre allmosor, att vi får fler no go zooner i landet tror i varje fall jag att SD har chans att få en bra bit över 30% av rösterna i nästa val och att minst 3-4 av småpartierna åker ur riksdagen.
 
Lyckas däremot S och MP regeringen så att det första alternativet fungerar kommer Lövfen att bli historisk som den bästa statsministern sedan demokratin slog igenom i Europa.
 
Vad tror ni vilket scenario är troligast?