Jag brukar i mitt bloggande framför allt vända mig till arbetslösa och till människor som jag vill ska börja att inse hur dåligt den svenska arbetsmarknadspolitiken fungerar. I det här inlägget kommer jag dock att i första hand vända mig till landets småföretagare, våra entreprenörer som alla politiker säger sig värna om.
 
För att småföretagande ska löna sig så krävs det att alla har samma villkor. Att vissa företag inte får konkurrensfördelar som andra företag går miste om. När det gäller ex starta eget bidrag görs alltid en prövning innan bidrag beviljas och om en typ av företagande som en arbetslös tänker starta anses överetablerad på en ort beviljas inget starta eget bidrag. Detta för att en nystartad firma med bidrag inte ska riskera att konkurrera ut andra företag inom den branschen.
 
Under de senaste året börjar vi att se ett annat fenomen så kallade sociala företag. De har ett fåtal anställda men desto fler personer som är placerade där av arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, av försäkringskassan för rehabilitering eller av kommunen för att ordna daglig verksamhet för personer inom LSS. I praktiken fungerar dessa dock som gratis arbetskraft som det sociala företaget många gånger tom får betalt för att ta emot. Om ett vanligt företag tar emot en praktikant eller en fas3 görs det åtminstone på papperet en kontroll på att den personen inte ersätter en ordinarie anställd. Denna kontroll görs inte när det gäller sociala företag. Inte heller den etableringskontroll som görs vid utbetalning av starta eget bidrag görs  med de sociala företagen. Dvs det är fritt fram att starta sociala företag med bidragspersonal inom branscher som redan är överetablerade på en ort.
 
Exempel från min hemort Örebro. Ett företag som sysslar med hemvård och rut tjänster 10 anställda och 20 sysselsatta, ett annat företag sysslar med hotellverksamhet, café, restaurang mm och har 11 anställda och 41 sysselsatta. Det värsta exemplet är ett företag som sysslar med hotell, café, restaurang , catering, konferens, odling och försäljning. Det företaget har 41 anställda och 130 sysselsatta. När det gäller anställda i sociala företag så har de i regel olika lönestöd som ex lönebidrag eller instegsjobb. Sysselsatta innebär gratis personal som det sociala företaget dessutom får ersättning för att de ska jobba gratis i företaget.
 
Så du småföretagare som tycker att du har svårt att få verksamheten att gå runt. Surfa in på nedanstående länk och använd sökfunktionen och kolla upp vad du har att konkurrera med på din ort.
 
http://sofisam.se/hitta-sociala-foretag.html?query=&county=&municipality=%C3%96rebro&page=1