Svartjobb är inte bra. Det är en fara för hela samhällsekonomin. Stat och kommun går miste om skatteintäkter. Pengar som ska gå till offentlig service åt oss alla. För den enskilde svartarbetaren är det inte heller bra om det händer en olycka gäller inga försäkringar och man går miste om pensionspoäng i det allmänna pensionssystemet samt tjänstepension. Svartjobb har dock en fördel. Den som jobbar svart får extrainkomster som vederbörande kan använda till konsumtion och därmed sätta fart på efterfrågan så att fler vita jobb skapas.
 
Det finns dock ett mycket vanligt fenomen på svensk arbetsmarknad som är ännu skadligare och det är systemet med att folk ska jobba gratis i olika arbetsmarknadspolitiska program för att få sina försäkringsersättningar och socialbidrag. Det arbetet som utförs skapar inget ökat konsumtionsutrymme för den som tvingas arbeta. Det offentliga har samma utgifter för försäkringsersättningar och socialbidrag, men får inget tillbaka i form av att fler avlönade arbeten skapas pga ökad konsumtion.
 
Däremot riskerar det offentliga mindre skatteinkomster pga att behovet av avlönad arbetskraft minskar när omfattande gratisarbete utförs.
 
Egentligen är det mindre skadligt med svartjobb än med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av oavlönad praktik i olika former om man bortser från risken som svartarbetaren tar med att arbeta oförsäkrad.