För någon månad sedan läste jag en artikel i svensk handel där företrädare för Myrorna uttryckte sin lättnad över att EU tydligen har öppnat för att de ska slippa betala moms på sin försäljning. Jag däremot tycker det är självklart att Myrorna och andra secondhand affärer som bedriver verksamhet kommersiellt med öppettider 6 dar i vecka i full konkurrens med övrig handel ska betala moms som alla andra. Småföreningars loppisar som har öppet några få timmar i veckan har inte berörts överhuvudtaget av de nya reglerna utan bara de stora drakarna som har öppet över 24 timmar i veckan.
 
Secondhand måste ses som en del av den gröna ekonomin som måste få växa för att vi inte ska tära för mycket på jordens resurser men om det ska fungera i ett samhällsekonomiskt perspektiv måste den branschen klara sig ekonomiskt med samma villkor som andra branscher. De måste helt enkelt betala skatter, avgifter och inte minst lön till sina anställda som alla andra företag som bedriver handel. En secondhand bransch som växer sig stark riskerar att konkurrera ut affärsverksamheter som genererar tillväxt i ekonomin och därmed minska skatteinkomster till de gemensamma trygghetssystemet. Jag ser hellre att det offentliga trygghetssystemet inte har så stora maskor som utsatta faller igenom än att utsatta människor ska vara beroende av bistånd från organisationer som ex Frälsningsarmén. Speciellt mot bakgrund av att många av dessa organisationer utnyttjar utsatta människor som gratis arbetskraft för att få bidrag från arbetsförmedlingen.
 
Nått som tidningen Svensk Handel verkligen borde uppmärksamma är hur dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder slår ut den naturliga konkurrensen på marknaden.
 
Myrorna får sina varor skänkta. De har ett fåtal anställda de flesta med olika typer av subventionerade löner dvs skattebetalarna betalar en stor del av lönen. Myrorna har desto fler sysselsatta dvs människor som är där på olika former av praktik. De som är i fas3 får Myrorna tom betalt för att de ska komma till deras anläggningar och jobba gratis. Dvs skattebetalarna subventionerar en stor del av Myrornas verksamhet och ändå vill de inte betala moms som alla andra företag måste göra. Visserligen bedriver Myrorna en del social verksamhet med pengarna som de får in men en stor del av de pengar de får in är pengar som de får från offentliga medel som annars skulle kunna öronmärkas åt ex socialtjänsten.
 
Den fiktiva butiken Prylar och Kläders villkor. De måste köpa in alla varor de har i butiken. De måste betala lön och sociala avgifter för sina anställda. Givetvis är det ingen som ifrågasätter att de även måste betala in moms på det de säljer samt skatt på ev vinst i företaget.För varje kund som väljer att handla på Myrorna i stället för hos Kläder och Prylar minskar dagskassan hos Kläder och Prylar och därmed momsintäkterna för det allmänna. Om allt för många kunder väljer Myrorna i stället för Kläder och Prylar måste Kläder och Prylar säga upp personal vilket ytterligare minskar det offentligas intäkter och ökar det offentligas utgifter i form av arbetslöshetsunderstöd.
 
Jag tycker faktiskt det är helt obegripligt att en branschtidning som svensk handel försvarar Myrorna.