S var ju i valrörelsen mycket tydliga med att de skulle avskaffa fas3 så snart som möjligt om de vann valet. Nu har de även sin egen budget att regera efter och avvecklingen ska i höst börja bla genom att extratjänster ska införas. Avvecklingstiden verkar dock planeras ta väldigt lång tid och under denna tid så lär anornare kunna fortsätta att tjäna pengar på totalt meningslös verksamhet.

Det börjar ju att läcka ut hur villkoren för extratjänsterna ska bli. 75% av heltid där man förväntas aktivt söka jobb eller studera resterade tid. Det kommer dock ej att bli möjligt att fyllnadsstämpla.

Det sägs att lönen kommer att vara avtalsenlig, men frågan är vad denna avtalsenliga lön kommer att ligga på för nivå. Det mesta tyder dock att extratjänsterna kommer att följa BEA avtalet och det finns i varje fall en kommun som höjt de BEA anställdas löner till lägstanivån i avtalet för vanliga kommunalanställda vilket för BEA anställda i den kommunen gett en löneförhöjning från 16 700 till 18 080. Om nu alla kommuner väljer att höja BEA lönerna till den nivån kommer det att innebära att en extratjänstare kommer att tjäna ca 13 500 före skatt i månaden. Den innebär en bruttoinkomstsänkning med drygt en 1000lapp i månaden för de med högsta aktivitetsstödet. När nu taket i ersättningen höjs för de som är arbetslösa kommer skillnaden i inkomst mellan att vara arbetslös på heltid och tvingas ta en extratjänst på 75% bli ännu större.


Med de regler som gäller i dag i fas3 har du rätt att gå ifrån ett program för att jobba extra. Med en extratjänst lär du vara schemalagd och inte längre ha den möjligheten om du blir inringd från en timanställning som krockar med din extratjänst. Tar man även hänsyn till det riskerar många fas3are som går från en fas3 placering till extratjänst få en betydligt försämrad ekonomi.

Var det verkligen så här S hade tänkt det? Att införa ett system som i än högre grad befäster ett system med ett A och B lag på arbetsmarkanden? Där vissa ska fastna utan möjlighet att komma vidare och förbättra sin ekonomi.

Glöm inte att man lever inte för att jobba utan jobbar för att leva. Tvingas man jobba utan att för den skulle få möjlighet att leva ett bra liv kommer vi att få ett riktigt obehagligt samhälle.