Den 13 december publicerade arbetet en artikeln om fas3 anordnaren Stosse. Stosse drivs som en ekonomisk förening och denna förening misstänks nu för att ha betalat ut löner svart till sina anställda via ett bankkonto på Malta. Föreningen har under 2011 och 2012 fått ca 10 miljoner i anordnarstöd från arbetsförmedlingen. Det är bra att media börjar att granska dessa anordnare och det är säkert fler som fixar och trixar för att slussa över skattepengar i privata fickor.
 
Samma dag reagerar jag på en artikel i Dagens Arbete. Artikeln handlar om YA anställningarna för ungdomar där de får 75% av lägstalönen men där det även är meningen att 25% av arbetstiden ska avsättas till utbildning. Regeringen hade räknat med att 30 000 ungdomar skulle få jobb i den satsningen men hittills har bara 4 fått jobb. Fred Torssander kommenterar artikeln och påpekar att det dåliga resultatet till stor del beror på att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom fas1,2 och 3 som är ännu billigare för arbetsgivaren troligtvis tränger undan den typen av jobb. Jag instämmer till fullo den analysen.
 
Vi har en djungel med anställningsstöd som göder arbetsgivare med antingen gratis eller starkt subventionerad personal. Den senaste tiden har det kommit fler och fler rapporter som visar att det sätts i system när anställningsstöden tar slut så sparkas personen och nya bidragsberättigade tas in i stället. För några år sedan ändrades las så att småföretag fick rätt att frångå turordningslistorna det har även blivit lättare för arbetsgivarna att visstidsanställa. Det innebär att det blir lättare för företag att missbruka anställningsstöden. I dag kan en arbetsgivare börja en anställning med praktik på 3-6 månader därefter sas stöd i ett år. Den perioden ger inga laspoäng. Därefter kan arbetsgivaren anställa med nystartsjobb. Nystartsjobb kan pågå under lika lång tid som en person har varit arbetslös dock max fem år. För personer över 55 i 10 år. En småföretagare kan alltså ha en person anställd med stöd i 6,5 år och sedan skylla på arbetsbrist och kicka vederbörande och sedan ta in en ny person med stöd. Det måste leda till att jag som skattebetalare riskerar att subventionera andra personers förmögenhetsuppbyggnad med mina skattepengar.
 
Jag har inget emot att företag som har bra idéer och betalar ut rimliga löner till sina anställda blir rika tvärt om, men jag gillar inte företag som blir rika på lönesubventioner från staten.