Svartjobb fara?

Svartjobb är inte bra. Det är en fara för hela samhällsekonomin. Stat och kommun går miste om skatteintäkter. Pengar som ska gå till offentlig service åt oss alla. För den enskilde svartarbetaren är det inte heller bra om det händer en olycka gäller inga försäkringar och man går miste om pensionspoäng i det allmänna pensionssystemet samt tjänstepension. Svartjobb har dock en fördel. Den som jobbar svart får extrainkomster som vederbörande kan använda till konsumtion och därmed sätta fart på efterfrågan så att fler vita jobb skapas.
 
Det finns dock ett mycket vanligt fenomen på svensk arbetsmarknad som är ännu skadligare och det är systemet med att folk ska jobba gratis i olika arbetsmarknadspolitiska program för att få sina försäkringsersättningar och socialbidrag. Det arbetet som utförs skapar inget ökat konsumtionsutrymme för den som tvingas arbeta. Det offentliga har samma utgifter för försäkringsersättningar och socialbidrag, men får inget tillbaka i form av att fler avlönade arbeten skapas pga ökad konsumtion.
 
Däremot riskerar det offentliga mindre skatteinkomster pga att behovet av avlönad arbetskraft minskar när omfattande gratisarbete utförs.
 
Egentligen är det mindre skadligt med svartjobb än med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av oavlönad praktik i olika former om man bortser från risken som svartarbetaren tar med att arbeta oförsäkrad.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SMÅFÖRETAGARE VAKNA

Jag brukar i mitt bloggande framför allt vända mig till arbetslösa och till människor som jag vill ska börja att inse hur dåligt den svenska arbetsmarknadspolitiken fungerar. I det här inlägget kommer jag dock att i första hand vända mig till landets småföretagare, våra entreprenörer som alla politiker säger sig värna om.
 
För att småföretagande ska löna sig så krävs det att alla har samma villkor. Att vissa företag inte får konkurrensfördelar som andra företag går miste om. När det gäller ex starta eget bidrag görs alltid en prövning innan bidrag beviljas och om en typ av företagande som en arbetslös tänker starta anses överetablerad på en ort beviljas inget starta eget bidrag. Detta för att en nystartad firma med bidrag inte ska riskera att konkurrera ut andra företag inom den branschen.
 
Under de senaste året börjar vi att se ett annat fenomen så kallade sociala företag. De har ett fåtal anställda men desto fler personer som är placerade där av arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, av försäkringskassan för rehabilitering eller av kommunen för att ordna daglig verksamhet för personer inom LSS. I praktiken fungerar dessa dock som gratis arbetskraft som det sociala företaget många gånger tom får betalt för att ta emot. Om ett vanligt företag tar emot en praktikant eller en fas3 görs det åtminstone på papperet en kontroll på att den personen inte ersätter en ordinarie anställd. Denna kontroll görs inte när det gäller sociala företag. Inte heller den etableringskontroll som görs vid utbetalning av starta eget bidrag görs  med de sociala företagen. Dvs det är fritt fram att starta sociala företag med bidragspersonal inom branscher som redan är överetablerade på en ort.
 
Exempel från min hemort Örebro. Ett företag som sysslar med hemvård och rut tjänster 10 anställda och 20 sysselsatta, ett annat företag sysslar med hotellverksamhet, café, restaurang mm och har 11 anställda och 41 sysselsatta. Det värsta exemplet är ett företag som sysslar med hotell, café, restaurang , catering, konferens, odling och försäljning. Det företaget har 41 anställda och 130 sysselsatta. När det gäller anställda i sociala företag så har de i regel olika lönestöd som ex lönebidrag eller instegsjobb. Sysselsatta innebär gratis personal som det sociala företaget dessutom får ersättning för att de ska jobba gratis i företaget.
 
Så du småföretagare som tycker att du har svårt att få verksamheten att gå runt. Surfa in på nedanstående länk och använd sökfunktionen och kolla upp vad du har att konkurrera med på din ort.
 
http://sofisam.se/hitta-sociala-foretag.html?query=&county=&municipality=%C3%96rebro&page=1

Ett försök att leka spåtant

I dag har alltså extravalet ställts in. Sex partier har ingått en uppgörelse som i praktiken innebär att det kommer att räcka med drygt 33,3 % av rösterna bakom sig för att regera landet. Vad kommer att hända i valet 2018? Jag ser två troliga scenarion. Den ena går ut på att sittande regering klarar av att få ner arbetslösheten till rimliga nivåer, få balans på bostadsmarknaden och då framför allt efterfrågan på hyresbostäder, fixa integrationen så att det blir slut på kriminalitet och skjutningar i uppgörelser bland kriminella ungdomsgäng i förorterna. Detta trots att vi även fortsättningsvis leder Europaligan med beviljade uppehållstillstånd per capita, att eu migranterna som kommer hit kan få jobb och bostad utan att behöva sitta i gathörnen och tigga och bo i kojjor i skogsdungar i städernas utkanter. Allt detta måste givetvis ske utan att rucka upp vår kollektivavtalsmodell och LAS.
 
Om det i stället inte går att få ner arbetslösheten, asylsystemet brakar samman totalt, svartbyggda kåkstäder i utkanten på våra större orter permanentas, de lägsta lönerna sjunker ännu mer pga att arbetslösa svenskar, gammelinvandrare och nyinvandrare blir allt mer desperata och blir beredda att arbeta för allt lägre allmosor, att vi får fler no go zooner i landet tror i varje fall jag att SD har chans att få en bra bit över 30% av rösterna i nästa val och att minst 3-4 av småpartierna åker ur riksdagen.
 
Lyckas däremot S och MP regeringen så att det första alternativet fungerar kommer Lövfen att bli historisk som den bästa statsministern sedan demokratin slog igenom i Europa.
 
Vad tror ni vilket scenario är troligast?

Skulder då är det kört

På min gamla blogg tog jag en gång upp problemet med att arbetslösa som kommer efter med ekonomin pga den låga ersättningen ofta har svårt att få jobb pga betalningsanmärkningar. För några veckor sedan uppmärksammade media att en tjänsteman som miljöpartiet ville anställa blev stoppad av SÄPO pga betalningsanmärkningar. Av media fick man veta att det framför allt rörde sig om studielån som mannen halkat efter med. Vi är många bland de som varit arbetslösa eller hankat runt på lågavlönade ströjobb under de senare åren som är i samma sits. Man undrar verkligen varför SÄPO stoppade mannen tror de att CSN tänker sälja skulderna till ett kriminellt MC gäng som sedan med lock om avskrivning försöker pumpa mannen på sekretessbelagd information? I och för sig är det inte helt otroligt för just CSN är den fordringsägare som det är svårast att få en just uppgörelse med, om man får bättre ekonomi och klarar av att åtminstone betala av en del.
 
Nu kommer dock signaler om att detta totala bortsorterande av ekonomiskt ruinerade människor har gått ännu längre. Har en bekant som är på väg in i fas3. Han var aktuell för en plats på gatuenheten i en mellansvensk kommun. Inte som chef med ekonomiskt ansvar utan som fas3 deltagare där kommunen får betalt för att han ska jobba gratis. Han har dock fått besked om att gatuenheten inte tar in personer med betalningsanmärkningar ens som praktikanter.
 
Det är verkligen dags för landets politiker att så snart som möjligt införa en lag som förbjuder arbetsgivare att ta kreditkontroller på folk som ska anställas. Se sedan till att flytta ansvaret för att administrera löneutmätningen från arbetsgivarna till bankerna.
 
Länk till mitt tidigare blogginlägg. http://fasan.svenskablogg.se/2012/09/29/lyxfallan-nej-a-kassan-har-inte-hojts-pa-10-ar-fallan/

FAS3 EN DIMRIDÅ?

Det verkar nu som att avvecklande av fas3 kommer att dra ut på tiden. Under alliansens tid vid makten har kritiken mot arbetsmarknadspolitiken framför allt hamnat på den tredje fasen eller sysselsättningsfasen som den också kallas. Där anordnare får betalt för att ta emot folk som ska utföra arbete som ska höja kvalitén men inte får ersätta ordinarie arbete. De rödgröna har lovat att stoppa och i valrörelsen fick man intrycket att det skulle ske så snart som möjligt, men nu verkar det som att åtgärden kommer att snigelavvecklas successivt under mandatperioden.
 
Är det så att de rödgröna behöver ha kvar fas3 i någon form för att inte granskningen av övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska bli för intensiv?
 
Fas3 har åtminstone en fördel på papperet, även om det bryts mot detta framför allt bland de så kallade sociala företagen, fas3 pysslandet får inte tränga undan riktiga arbeten.
 
I de första två faserna förekommer praktik dvs gratisarbete. Det saknas för det mesta helt kontroll på ifall att detta missbrukas av arbetsgivarna. När det gäller dessa praktikplatser görs inga bedömningar om i fall att de tränger undan riktiga jobb, det görs inga kontroller på om praktikanterna utför ordinarie arbete. Hundratals arbetslösa kan däremot vittna om hur de under praktik i praktiken har arbetat hårdare än ordinarie personal men sedan bytts ut mot en ny praktikant när praktiktiden är slut.
 
Vi har sedan ett annat fenomen, lagen om offentlig upphandling. Hur har denna påverkat kvalitén på de utbildningar som arbetsförmedlingen köper in. Om en arbetsgivare ska anställa någon som gått en arbetsmarknadsutbildning krävs det att arbetsgivaren kan lite på att den som gått en kurs verkligen har den kunskap som utlovats. Kan arbetsgivare i dag vara säkra på det när det för varje upphandling blir en prispress som riskerar att gå ut över kvalitén på utbildningen?
 
Jag börjar mer och mer luta åt att det inte är fas3 som är det stora problemet utan i stället de andra åtgärderna i tidigare faser som inte fungerar.
 
För att få en fungerande arbetsmarknadspolitik krävs nolltollerans när det gäller åtgärder som riskerar att tränga undan riktiga jobb då framför allt praktikplatser där det inte kontrolleras om i fall att praktikanter utnyttjas som en del av personalen. Dessutom att kvalitet smäller högre än lågt pris när det upphandlas kurser åt arbetslösa.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg